Khi cả ba quân bài bạn giữ đều là tây chính là bộ bài liêng

Khi cả ba quân bài bạn giữ đều là tây chính là bộ bài liêngXem tiếp