Liêng có cách đánh Liêng gần giống với Xì Tố và ba láXem tiếp