Khi cả ba quân bài bạn giữ đều là tây chính là bộ bài liêngXem tiếp