Khi đánh phỏm, bài thủ cần tính toán rất kỹ trước khi đánh một quân nào đó

Khi đánh phỏm, bài thủ cần tính toán rất kỹ trước khi đánh một quân nào đóXem tiếp

Khi đánh phỏm, bài thủ cần tính toán rất kỹ trước khi đánh một quân nào đó